TERUG NAAR BOVEN

Data als machtsinstrument

(Mr. nr 8, november 2018)

 

Mededingingsrecht gaat over de economische ordening van de maatschappij. Over geld en macht.

Het vaak heeft de laatste tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Erik Pijnacker Hordijk (Pels Rijcken) en Jade Versteeg (Maverick Advocaten) zijn erdoor gegrepen.

Download