TERUG NAAR BOVEN

'De rechtmatigheid van wet- en regelgeving is een oude liefde'

(NTB (Ned. Tijdschrift voor Bestuursrecht) 4, april 2020)

 

Vanaf het ontstaan van het NTB in 1987 is Ron van Male redacteur van het blad geweest. Tot begin dit jaar was hij senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.

Eerder was hij hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Male heeft vele bijdragen aan het NTB geleverd. Op deze plaats schrijft hij geen wetenschappelijk artikel en geen kroniek, maar vertelt hij een informeler en persoonlijker verhaal. Ter gelegenheid van zijn afscheid als redacteur blikt hij terug op het ontstaan van het tijdschrift. Daarbij komt ook het ontstaan van de Awb ter sprake, want het ontstaan van het tijdschrift is nauw verbonden aan het ontstaan van deze wet. Verder belicht Van Male enige ontwikkelingen in het bestuursrecht, kijkt hij terug op zijn loopbaan en vooruit naar de vrije tijd die in het verschiet ligt.

download