TERUG NAAR BOVEN

'De advocaat zie ik als mijn tegenspeler'

(Advocatenblad, jan. 2013)

 

Net als de advocaat wil de officier van justitie strafzaken tot een goed einde brengen. 

Waar de één de belangen van een cliënt verdedigt, behartigt de ander een tegenovergesteld maatschappelijk belang. Hoe kijken officieren van justitie tegen advocaten aan? Zes officieren aan het woord over hun opponenten in het strafproces.

Download